Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Barn i stan : från sekelskifte till nittiotal / Eva Lis Bjurman m fl ; redaktör: Helena M. Henschen

Boken ”Barn i stan” bygger på en utställning med samma namn från 1977. Utgångspunkten var 70-talets brist på barnomsorg, och man ville undersöka den historiska bakgrunden till detta.
Hur var det förr i tiden, för barnen och för de föräldrar som arbetade?

Vid sekelskiftet, när många människor flyttat från sina hemtrakter in till städerna för att få ett arbete, rådde stor brist på barntillsyn. Man kunde inte längre få hjälp av mor- och farföräldrar eller andra släktingar. Så vad gjorde barnen medan mamma och pappa arbetade? Om man var fattig kunde man få plats för barnet på en barnkrubba, som det kallades då.
Att få barn som ogift kvinna var svårt, ofta tvingades hon lämna bort sitt barn till ett barnhem eller fosterhem.

Boken beskriver bakgrunden till dagens daghem och fritidshem.
Vidare berättas om ”arbetarrörelsen barn”, om arbetsstugorna, föregångare till dagens fritidshem och om trettiotalets brist på barntillsyn. Situationen för många barn var fortfarande svår med trångboddhet och fattigdom.

Boken avslutas med en avdelning om barnomsorgen under sjuttio- och åttiotalen med kapitel om pedagogik i förskolan och berättelser från olika dagis och hur man arbetar där. Illustrerad med många svartvita fotografier. 319 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad