Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Katarinatunneln, Tak på station Södra bantorget

Tunnelbanebygget 1930-34, vid gatunämndens sammanträde 16 augusti 1933 beslutades att stationen vid Södra bantorget endast får en tillfart och att någon andra utgång inte kommer byggas. Den andra utgången, den mot Björns trädgård öppnades först 29 november 1995. Här ses tunneltaket färdigt i Björns trädgård. Cementrören på taket utgörs av telegrafblock.

Uppdaterad