Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Gul svärdslilja i vattenbrynet vid Norr Mälarstrand. Vy mot Marieberg

Uppdaterad