Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stadsmuseet i Stockholm

Munkbron. Den nordligaste och minsta saluhallen rivs inför omläggning av järnvägen

Uppdaterad