Foto

Munkbron. Den nordligaste och minsta saluhallen rivs inför omläggning av järnvägen