Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stockholms stadsmuseum

Munkbron. Den nordligaste och minsta saluhallen rivs inför omläggning av järnvägen

Uppdaterad