Foto
Fotograf: Skålberg, N. Stockholms stadsmuseum

Pungpinan småstugeområde vid kvarteren Endräkten och Godheten innan bebyggelsen

Uppdaterad