Foto

Pungpinan småstugeområde vid kvarteren Endräkten och Godheten innan bebyggelsen