Foto
Fotograf: Stockholms stads småstugebyrå (SMÅA). Stockholms stadsmuseum

Interiör av kök och tambur på Haningegatan 6 i Svedmyra småstugeområde

Uppdaterad