Foto

Interiör av innertaket i Nya Sveateater, Sveasalen, Hamngatan 17