Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör av innertaket i Nya Sveateater, Sveasalen, Hamngatan 17

Uppdaterad