Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Interiör av innertaket i Nya Sveateater, Sveasalen, Hamngatan 17

Uppdaterad