Foto

Arbeten vid korsningen Hamngatan - Malmskillnadsgatan. Malmskillnadsgatans provisoriska bro sedd mot Hötorgscity