Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stockholms stadsmuseum

Arbeten vid korsningen Hamngatan - Malmskillnadsgatan. Malmskillnadsgatans provisoriska bro sedd mot Hötorgscity

Uppdaterad