Foto

Utsikt från Katarinahissen norrut. Kolingsborg byggs. Till vänster syns pelare utsatta för anläggning av Centralbron