Foto

Tyska Brinken västerut från Skomakargatan mot Västerlånggatan. T.v. Tyska kyrkan vid Tyska Brinken 13