Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stadsmuseet i Stockholm

Tyska Brinken västerut från Skomakargatan mot Västerlånggatan. T.v. Tyska kyrkan vid Tyska Brinken 13

Uppdaterad