Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stockholms stadsmuseum

Vagnar är uppställda på gårdssidan av Värmdögatan 63. Nuv. Malmgårdsvägen 63. Dåv. kv. Melonen, nuv. kv. Pumpan

Uppdaterad