Terrass
Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Galleribyggnaden och galleriterrassen, Prins Eugens waldemarsudde, med Linoljekvarnen åt öster i fonden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad