Foto

Hagalund. Korsning vid Järvagatan. I bakgrunden till vänster en skomakarbutik och till höger en kiosk