Utsikt
Foto

Prins Eugens Waldemarsudde. Vy från parken österut över inloppet till Stockholm.

Vy över Saltsjön mot Finnboda varv.