Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stockholms stadsmuseum

Kungstensgatan österut från Luntmakargatan, f.d. kv. Diana, nuvarande kv. Sjölejonet. I fonden Engelbrektskyrkan

Uppdaterad