Foto
Fotograf: Stockholms stads småstugebyrå (SMÅA). Stockholms stadsmuseum

Arbete pågår i kvarteren Krypbönan och Störbönan i Enskede småstugeområde

Husen i kvarteret Störbönan 4 och 2 är resta.

Uppdaterad