Foto
Fotograf: Stockholms stads småstugebyrå (SMÅA). Stadsmuseet i Stockholm

Arbete pågår i kvarteren Krypbönan och Störbönan i Enskede småstugeområde

Husen i kvarteret Störbönan 4 och 2 är resta.

Uppdaterad