Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Interiör från Hotell Solid på Drottninggatan 27 innan rivning. Vilplan i trapphuset

Uppdaterad