Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Runebergsplan mot kv. Poppeln, fasad till Engelbrektsgatan 25 och Runebergsgatan 12. Reklampelare för insektsmedlet Radar till vänster

Uppdaterad