Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stadsmuseet i Stockholm

Vy mot Hamngatan och resterna av Hamngatsbacken med kv. Åskslaget. I förgrunden en vilande arbetare med spade. I fonden t.v. Norra Smedjegatan

Uppdaterad