Foto

Sköldgatan 9-11 i östra delen av Tantolunden. Nuvarande Ekermans Gränd, kv. Ekermanska Gården