Foto

Artillerikyrkogården. Gravsten över översten och kommendören greve Gustaf Eduard Taube

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Artillerikyrkogården

Artillerikyrkogården