Foto

Värmdögatan 53 (nuv. Malmgårdsvägen 53 B) vid hörnet av Lilla Mejtens Gränd. Verner Groens malmgård, från 1879 Elsa Borgs skyddshem för flickor. Sofia kyrka i fonden

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

I Vita bergen med Elsa Borg / Monica Eriksson

I Vita bergen med Elsa Borg / Monica Eriksson

Återblick öfver femton års missionsarbete vid Hvita Bergen i Stockholm : från hösten 1876 till hösten 1891 / [Elsa Borg]

Återblick öfver femton års missionsarbete vid Hvita Bergen i Stockholm : från hösten 1876 till hösten 1891 / [Elsa Borg]