Litteraturtips

Stockholmshem 1937-1987

Det kommunala bostadsföretaget Stockholmshem bildades 1937 och är nu ett av Sveriges största. När den här boken kom ut 1987 var det alltså 50-årsjubileum. Stockholmshem och bostadssituationen under denna period beskrivs, men också bostadsfrågan vid 1900-talets början, som ledde till Stockholmshems tillkomst, och också hur boendet ser ut i framtiden. Här förutspås att bostadsområdet, granngemenskapen och lokala butiker och restauranger kommer att bli viktigare, eftersom fler blir ”bildskärmsanställda”, alltså arbetar hemma vid datorn.

Stockholmshems 50-åriga historia tar bland annat upp den stora standardförbättringen på 30-talet (många inflyttande hade aldrig sett ett badkar eller ett kylskåp), barnrikehusen där hyran blev mindre ju fler barn familjen hade, vilka arbetsuppgifter de anställda haft genom åren och hur hela bostadsområden byggts. De områden som särskilt beskrivs är Traneberg och Solberga.

Innehåll
Från ett fönster på Söder av Birger Norman
1937-1987
Bildskärmsgemenskap och pigga pensionärer av Åke Daun
Så blev det 1937 av Ulrika Sax
...att se till människan av Sven Jansson
...till hyresgästens bästa av Olle Bengtzon
Det unika avtalet av Kaj Axelsson
Myrdalingarna av Ingemar Lundkvist
En stadsdel blir till av Torsten Westman
På dagordningen 1986 av Börje Claesson
På dagordningen 1940

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Nödbostäder, barnrikehus och småstugor
Tema

Nödbostäder, barnrikehus och småstugor

Stockholm har under nästan hela sin historia varit en plats som människor har flyttat till. Många har sökt sig till staden i hopp om en ny framtid. Under 1800-talet ökade inflyttni…

Tunnelbana, barnrikehus och ABC-stad
Tema

Tunnelbana, barnrikehus och ABC-stad

Under åren 1930-1960 byggdes många nya förstäder utanför Stockholms tullar. Till att börja med byggdes de nya områden nära den gamla stadsgränsen, men när tunnelbanan kom gick det…