Foto
Fotograf: J, H (SvD). Stockholms stadsmuseum

Tegnérgatan 44-46, Adolf Fredriks folkskola. Inskrivning. Tre skolbarn med sina mödrar

Uppdaterad