Foto

Näckströmsgatan 3. Sällskapet Livbojens barnsoaré på China. Flicka i fjärilsdräkt med en boll i handen