Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Katarinatunneln, Tunneltaket i Björns trädgård

Tunnelbanebygget 1930-34, mycket arbete lades ner på att återställa marken. Snart skulle kvarteret Gråberget där Stora teatern legat bebyggas med ett hotell, hotell Malmen. Bild från Björns trädgård söderut. Första delen av taket gjutet. Presseningarna ligger som skydd för isoleringen mot vattenskador. Bilden är tagen på nyårsafton.

Uppdaterad