Foto

Utsikt från Skinnarviksberget mot sydväst, Yttersta Tvärgränd med omgivande bebyggelse