Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Karlavägsallén vid korsningen av Sturegatan. Vy åt nordväst mot byggnadsarbeten i kv. Lönnen. I fonden Park Hotel

Uppdaterad