Foto
Fotograf: Widfeldt, Olle. Stockholms stadsmuseum

Gustav Adolfs Torg 2, Operan. Konsertmästare Gunnar Norrby med sin stråkensemble, 12 cellister, vilka deltog vid Svenska Dagbladets julkonsert

Uppdaterad