Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stadsmuseet i Stockholm

Klaraviken söderut från Kungsbron. T.h. ligger AB Bolinders verkstäder och Serafimerlasarettet. T.v. Bryggargatans mynning

Uppdaterad