Foto

Klaraviken söderut från Kungsbron. T.h. ligger AB Bolinders verkstäder och Serafimerlasarettet. T.v. Bryggargatans mynning