Foto
Fotograf: Bodin (Salins saml.). Stadsmuseet i Stockholm

Pipersgatan 8 (nu 16) norrut. Gatan hette Pipers Gränd före 1885. T.h. sker anläggningsarbete för Kungsklippan och idag leder härifrån Piperska Trappan upp till Kungsklippan. Nu kv. Diamanten

Uppdaterad