Text
Författare: Brännkyrka skolor. Stockholms stadsarkiv

Brännkyrka skolarkiv, arkivförteckning

Förteckningen redovisar innehållet i skolarkivet. I detta återfinns handlingar från alla de skolor som fanns i Brännkyrka socken fram till inkorporeringen (sammanslagningen) med Stockholm 1913.

Uppdaterad