Foto

Hörnet Kommendörsgatan - Brahegatan. Kläder hänger på vädring på balkongerna