Litteraturtips
Författare: Tjerneld, Staffan (1910-1989). Stockholms stadsbibliotek

Hundra år på Östermalm / Staffan Tjerneld

Boken inleds med "det märkliga året 1885", ett år fyllt av stora förändringar på många områden: befolkning ökade och många nya hus byggdes, gator bytte namn och den den 16 juni 1885 döptes hela stadsdelen Ladugårdslandet om till Östermalm.

I kapitel som är indelade efter olika delar av Östermalm beskrivs dess historia, byggnader, gator och torg, affärsliv, kulturliv, mode, yrken. Vi får veta hur mycket de rika tjänade och hur fattigt folk levde och arbetade.

Boken är illustrerad med skämtteckningar av Pelle Röding. De berättar om livet på Östermalm mellan åren 1905-1915. Innehåller också kartor som visar när husen på Östermalm byggdes. 125 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad