Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Stockholm Stadion. Prisutdelning på Speedwaytävling. Tre leriga förare med segerkrans och buketter

Uppdaterad