Foto

Kranen lyfter tunnor till en ångbåt vid Skeppsbrokajen. Skeppsholmen i fonden