Foto

Utgrävning vid Klara Kyrka, kv. Orgelpipan. Skelett nr 23, fotograferat från öster