En äng. I fonden ekonomibyggnader till godset
Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Odlingsmark och ladugårdar vid Riddersvik, Hässelby

Uppdaterad