Foto
Fotograf: Nyblaeus, C. G.. Stadsmuseet i Stockholm

Interiör av Katarina kyrka med altaret

Uppdaterad