Foto
Fotograf: Nyblaeus, C. G.. Stockholms stadsmuseum

Interiör av Katarina kyrka med altaret

Uppdaterad