Män runt ett mötesbord.
Foto

Partiledarmöte i Kanslihuset, Mynttorget 2, Fr. v. Mossberg, Undén, Erlander, okänd man