Foto

Hornsgatan 34

Fasaden och en del av Hornsgatspuckelns mur sett från Maria kyrkogård. 1880-1886 låg här den Lychouska skolan med småskola och elementarskola för flickor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hornsgatan 34

Hornsgatan 34