Foto

Södermalms tvätt- och badinrättning

Herrturken på Södermalms tvätt- och badinrättning rivet 1944

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hamn- och kolarbetare önskar möjligheten att kunna tvätta av sig efter jobbet

Hamn- och kolarbetare önskar möjligheten att kunna tvätta av sig efter jobbet