Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stockholms stads bad- och siminrätting, Strömbadet från Riddarholmen

I bakgrunden till höger Klaragasverket.

Uppdaterad