Foto

Industricentralen. Industri- och kontorshus, byggt på 1930-talet, arkitekt Ragnar Östberg