Foto
Fotograf: Glype, Sune. Stadsmuseet i Stockholm

Ängbybadet. Schweizaren Rolf Schopffer, Agneta Eklund och Vivian Ekström tältar

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad