Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Folksamling på provisoriska träbron vid Mäster Samuelsgatan 45. Vy söderut med rivning av kvarteren Stigbygeln och Hoven. Numera platsen för 5:e höghuset. I bildens högra kant går Beridarbansgatan.

Till vänster kvarteret Hästryggen. Bakom rivningarna ligger Hamngatan 19, före detta Gymnastiska centralinstitutet i kvvarteret Fyrmörsaren.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad