Foto

Maria Högbergsgata österut från Timmermansgatan. T.v. Maria Högbergsgata 60 A och 58 B. Trähuset revs 1903. Nuvarande Högbergsgatan 66-62