Foto

AB Stockholms Centralgarage. Exteriör, med bensinstation och bilar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

AB Stockholms Centralgarage. Exteriör av garage- och serviceanläggningen samt bensinstationen.

AB Stockholms Centralgarage. Exteriör av garage- och serviceanläggningen samt bensinstationen.