Foto

AB Stockholms Centralgarage. Exteriör av garage- och serviceanläggningen samt bensinstationen.

Dotterbolag till AB Hans Osterman. En man tankar en bil och en bärgningsbil är på väg ut garaget.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

AB Stockholms Centralgarage. Exteriör av centralgaraget med bensinstationer.

AB Stockholms Centralgarage. Exteriör av centralgaraget med bensinstationer.