Text

Brännkyrka skolarkiv, diverse skrivelser

Här återfinns främst reglementen och instruktioner för skolorna, alltså regler för hur skolarbetet skulle bedrivas och vad eleverna skulle lära sig. 24 bilder.